Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: lmkpraksice.freepage.cz
Letecko modelářský klub Prakšice Pašovice

Pravidla létání na modelářském letišti:Osobní stránka na adrese: lmkpraksice.freepage.cz

Pravidla létání na modelářském letišti

Základním pravidlem modelářů na jejich travnatém modelářském letišti je dodržování bezpečnosti provozu. Modelář nesmí provozem svého modelu ohrozit žádnou osobu, která se v blízkosti letiště pohybuje. Po příjezdu na letiště je povinností každého modeláře zaparkovat na odstavné ploše pro auta, tato plocha je rovněž pravidelně udržována sekáním travního porostu. Tato plocha slouží rovněž jako stojánka modelů, které jsou připravovány k letům.
Protože jsou modely ovládány modelářskými vysílači, je nutné aby každý modelář nahlásil své číslo kanálu (frekvence), na které je jeho vysílač provozován. V případě, že se modelář rozhodne svůj model odstartovat, oznámí to ostatním létajícím členům, případně se dohodne, s kým bude ve vzduchu létat. Doporučuje se, aby oba modeláři společně létající stáli poblíž sebe tak, aby se mohli vzájemně informovat o průletu nad plochou, mezipřistání, či přistání.
 
Vzhledem k nutnosti dodržování bezpečnosti při letu, nesmí modelář létat nad parkujícími vozidly a ostatními účastníky létání, kteří stojí v prostoru parkujících vozidel. Modelář by měl svůj model provozovat ve vzduchu tak, aby byl model pod jeho kontrolou. V případě podezření, že s modelem není něco v pořádku, musí okamžitě přistát. Po přistání musí modelář se svým modelem urychleně opustit přistávací a vzletovou plochu. V případě, že model musí být z letové plochy odnesen, je nutné aby ostatní, kteří létají právě se svým modelem, byli v dostatečné výšce a nejlépe mimo osu letové plochy, tak aby neohrozili modeláře, kteří si jde pro svůj model, dokud neopustí letovou plochu.
V případě, že během létání jsou na letišti přítomni diváci, je nutné, aby je právě nelétající modelář seznámil s pravidly pobytu a pohybu na stojánce modelů. Zejména:
nestát v okruhu točící se vrtule, stát vždy za připravovaným modelem k letu. Nepřekračovat stojící modely. Povinností každého je zabránit dětským návštěvníkům pobíhat po vzletové ploše v případě, že je model ve vzduchu, nebo se připravuje k odstartování.
Samozřejmostí je dodržování Čistoty v prostorách letiště.